دات نت نیوک

مسیر های دسترسی به باغ موزه قصر

 

مسیر با اتومبیل شخصی:

1- اتوبان شهید صیاد شیرازی - خروجی پلیس شریعتی - میدان پلیس - باغ موزه قصر

2- انتهای خیابان شهید مطهری - بعد از تقاطع دکتر شریعتی -  میدان پلیس - باغ موزه قصر

 

 مسیر دسترسی حمل و نقل عمومی(مترو):

ایستگاه مترو شهید مفتح - انتهای خیابان مطهری بعد از تقاطع دکتر شریعتی - باغ موزه قصر

 

 

 مسیر دسترسی حمل و نقل عمومی(اتوبوس):

پایانه امام خمینی (ره) - اتوبوس های میدان معلم - ایستگاه روبروی باغ موزه قصر

پایانه میدان رسالت - اتوبوس های پیچ شمیران - ایستگاه میدان پلیس - باغ موزه قصر

پایانه میدان امام حسین (ع) - اتوبوس های شهید بهشتی - ایستگاه تقاطع پلیس شریعتی - خیابان پلیس - باغ موزه قصر

پایانه اتوبوس پیچ شمیران - اتوبوس های رسالت - ایستگاه تقاطع پلیس شریعتی - خیابان پلیس - باغ موزه قصر

پایانه شهید بهشتی - اتوبوس های میدان امام حسین (ع) - ایستگاه انتهای خیابان مطهری تقاطع شریعتی - باغ موزه قصر