دات نت نیوک

امروز تهاجم فرهنگی با سرعت  چشمگیری زیر پوست پدیده ی جهانی شدن در حال رسوخ به فرهنگ ما است و جامعه ما بیش از هر زمان دیگری  بر سر دو راهی سنت و مدرنیته در خطر سردرگمی هویتی قرار دارد. حال این وظیفه بر عهده ماست که به فراخور توانمان با بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی که ریشه در اخلاق ایرانی  اسلامی دارد در جهت هویت بخشی ، نشاط اجتماعی و خودباوری فرهنگی گام بر داریم.

در  این میان باغ موزه قصر مکانی با قابلیت های خاص فرهنگی ،  یادآور رشادتها  و مبارزات  دلیر مردان و شیرزنان این مرز و بوم در مبارزه با ظلم و جور در سده گذشته  است. هم یادآور آنانکه تنگی سلول ها را بر تار و پود وجود خود حس کرده اند و  هم یاد آور آنانکه در هجران عزیزان تنگی روزگار را.

آری ما بر آن هستیم با معرفی فرهنگ غنی ایران اسلامی ، جامعه مان را نسبت به ارزش های فرهنگی آگاه ساخته و ذهن آنان را معطوف به برنامه های فرهنگی و اجتماعی سالم نماییم. باشد کهبا تقویت فرهنگ ملی و اعتقادی  با اجرای برنامه های هدفمند  و تلاش برای همزیستی فرهنگ های قومی، مسیر  روشنی را پیش پای همگان قرار دهیم.

ما معتقدیم که می شود و می توانیم، جامعه ای با طراوات بسازیم و روز به روز به سوی فردایی بهتر با فرهنگی برتر گام برداریم و قله های افتخار را  فتح کنیم.