عضویت در باشگاه هواداران

 

 با تکمیل فرم زیر، ضمن عضویت در باشگاه هواداران باغ موزه قصر و درآینده نزدیک استفاده از تخفیفات ویژه  هواداران، از برنامه های باغ موزه قصر از طریق پیامک مطلع می شوید!

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید