داستان صوتی/ خان بابا خان سردار اسعد بختیاری

 تاریخ : 1394/1/24 2228 بازدید 
داستان صوتی/ خان بابا خان سردار اسعد بختیاری
خان بابا خان بختیاری فرزند حاج علی قلی خان (سردار اسعد) است که در سال ۱۲۷5 هجری شمسی چشم به جهان گشود او در سال ۱۲۸۶ به سن ۱۱ سا لگی ودرست در حالی که انقلاب مشروطه در شرف شکل گیری بود به منظور تحصیل علم عازم اروپا شد وی به همین دلیل از حظور در فتح تهران وجنگهای بعدی با شورشیان که برادران وعمو زاده هایش آنان را رهبری می کردند باز مان. در سن ۱۵ سا لگی وارد کالج انگلستان شد. در تاریخ سال 1312 خانباباخان دستگیر و راهی زندان قصر شد.وی در سال 1317 از زندان قصر به زندان شهربانی منتقل و به مدت دو سال ونیم در آنجا شکنجه سپس توسط شخصی به نام عباس شش انگشتی در سال 1319 به شهادت می رسد .

گنجینه صوتی باغ موزه قصر


  نظرات