داستان صوتی/ سرتیپ درگاهی

 تاریخ : 1394/1/28 1811 بازدید 
داستان صوتی/ سرتیپ درگاهی
یاور محمد درگاهی در ۱۳۰۱ با درجه نایب سرهنگی به ریاست اداره قلعه بیگی که بعد دژبان جانشین آن شد منصوب گردید و در ۱۳۰۲ در نخستین روزهای رئیس الوزرایی سردار سپه به جای ژنرال وستداهل سوئدی به ریاست نظمیه کل مملکتی برگزیده شد. درگاهی جدی و جاه‌طلب بود و توانست توجه سردار سپه را به خود جلب کند. وی همه روزه گزارش هایی از رفتار و کردار دولتمردان تهیه و ذهن سردار سپه را نسبت به اشخاص مشوب می‌کرد. در فروردین ۱۳۰۷ درجه سرتیپی گرفت. زندان قصر را وی احداث کرد اما تنها پس از دو روز از ریاست نظمیه معزول شد و به اتفاق چند تن از همکاران خود به زندان افتاد. چند ماهی در زندان بود. سپس آزاد شد و به ریاست اداره نظام وظیفه منصوب شد. چند سالی در آنجا بود و سپس رئیس اداره کل آمار و ثبت احوال شد. بعد از ارتش اخراج شد و در سال ۱۳۳۱ فوت شد.داستان های صوتی قصر

  نظرات