داستان صوتی/ کودتای بیست و هشت مرداد

 تاریخ : 1394/1/28 1196 بازدید 
داستان صوتی/ کودتای بیست و هشت مرداد
کودتای ۲۸ مردادکودتایی است که با طرح و حمایت مالی و اجرائی سازمان مخفی اطلاعات بریتانیا و آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا بر ضدّ دولت محمد مصدق در مرداد ۱۳۳۲ به انجام رسید. در آمریکا از آن به نام عملیات آژاکس (به انگلیسی: Operation Ajax) نیز یاد می‌شود.داستان های صوتی قصر

  نظرات