داستان صوتی/ کلنل پسیان

 تاریخ : 1394/1/28 1016 بازدید 
داستان صوتی/ کلنل پسیان
کلنل محمدتقی خان پسیان (۱۲۷۰ تبریز - ۱۳۰۰ ش قوچان) از نظامیان اواخر دورهٔ قاجاریه و اولین ایرانی بود که دوره آموزش خلبانی دید.

داستان های صوتی قصر

  نظرات