داستان صوتی/ اولین پرواز هواپیما در ایران

 تاریخ : 1394/1/28 1031 بازدید 
داستان صوتی/ اولین پرواز هواپیما در ایران
قصر نخستین مکانی بود که از آن یک هواپیما پرواز کرد. کوزمینسکی خلبان روس پس از فرود در میدان مشق دیویزیون قزاق به این نتیجه رسید که این میدان فضای کافی برای پرواز هواپیما ندارد و پس از بررسی قصر قجر را که زمینی هموار داشت برای پرواز برگزید و هواپیما را از راه زمین به این منطقه منتقل کرد.

داستان های صوتی قصر

  نظرات