داستان صوتی/ عمارت قصر قاجار

 تاریخ : 1394/1/28 1617 بازدید 
داستان صوتی/ عمارت قصر قاجار
قصر قاجار، نام یکی از کاخ‌های عصر قاجاریان در تهران است که بنای آن یکی از قدیمی‌ترین قصرهای پادشاهان قاجار به شمار می‌آید. از این قصر که در نزدیکی چهارراه قصر امروزی یا همان ایستگاه قصر، واقع در محل تلاقی جاده قدیم شمیران (خیابان دکتر شریعتی) با خیابان عباس‌آباد (خیابان بهشتی امروزی) واقع بود، در عصر رضاشاه پهلوی نابود گردید و به جای آن زندان قصر ایجاد گردید.


داستان های صوتی قصر
داستان های صوتی قصر
داستان های صوتی قصر
داستان های صوتی قصر
  نظرات