فرم شرکت در نخستین جشنواره سالانه هنرهای تجسمی آزادگان منتشر شد

 تاریخ : 1394/4/24 1637 بازدید 
فرم شرکت در نخستین جشنواره سالانه هنرهای تجسمی آزادگان منتشر شد

فرم شرکت در نخستین جشنواره سالانه هنرهای تجسمی آزادگان  و برچسب الصاق به آثار، جهت ارسال آثار به دبیرخانه منتشر شد.

 به گزارش روابط عمومی باغ موزه قصر و به نقل از دبیرخانه جشنواره، هنرمندان محترم می بایست فرم شرکت در جشنواره را به طور کامل تکمیل نموده و برچسب مربوط به اطلاعات هر اثر را در پشت آن نصب نمایند.

دریافت فرم شرکت در جشنواره 

 

دریافت برچسب الصاق به آثار 

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه جشنواره در سایت باغ موزه قصر مراجعه کنید:

http://www.qasr.ir/Portals/0/Images/News/azadegan/small.jpg


  نظرات