باغ موزه قصر به عنوان مرکز خاص اعلام شد

 تاریخ : 1396/2/24 287 بازدید 
باغ موزه قصر به عنوان مرکز خاص اعلام شد
مدیر باغ موزه قصر با بیان اینکه باغ موزه قصر به عنوان مرکز خاص اعلام شد گفت:الحاق باغ موزه به سازمان فرهنگی هنری شهرداری در راستای حمایت و رفع مشکلات حقوقی و ساختاری موزه بوده است.

 حسین هوشیار در گفتگو با خبرگزاری خبرنگار مهر گفت: با نگاه تخصصی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری به نگهداری اماکن فرهنگی،الحاق باغ موزه قصر به این سازمان انجام شد که یک اتفاق مثبت بود و فرصتی تلقی می شود چون اعتبارات پایدار برای نگهداری اماکن در این سازمان پیش بینی شده است.
ایشان افزود: در وهله اول قرارداد صد نفر از کارکنان تثبیت و طرف قرارداد آنها شهرداری شد، تاکنون آنها با پیمانکار قرارداد می بستند و ممکن بود تا چهار ماه هم نتوانند حقوق بگیرند.
از حیث تخصصی نیز با توجه به معاونت های تخصصی که در ساختار پیش بینی شده، باغ موزه قصر به عنوان مرکز خاص اعلام شد و در جلسه ای که داشتیم هر یک از معاونت های سازمان فرهنگی هنری شهرداری ملزم به همکاری شدند که ارتقای فعالیت های باغ موزه را به همراه داشته باشد.

  نظرات