بازدید رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از باغ موزه قصر

 تاریخ : 1397/2/18 225 بازدید 
بازدید رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از باغ موزه قصر
سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران روز چهارشنبه۱2 اردیبهشت ماه از بخش های مختلف باغ موزه قصر بازدید کرد.
  نظرات