بازدید رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از باغ موزه قصر

 تاریخ : 1397/2/18 54 بازدید 
بازدید رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از باغ موزه قصر
سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران روز چهارشنبه۱2 اردیبهشت ماه از بخش های مختلف باغ موزه قصر بازدید کرد.
  نظرات