نمونه های مشابه موزه زندان قصر

 

1- بازداشتگاه شرقی فیلادلفیا (امریکا) 

Eastern State Penitentiary

2- زندان آلکاتراز (امریکا)

Alcatraz Island

.

3- زندان ملیUshuaia (آرژانتین)

Ushuaia National Prison

.

4- زندان قدیمی ملبورن ( استرالیا)

Old Melbourne Gaol

.

5- جزیره روبن (آفریقای جنوبی)

Robben Island Prison

.

6- زندان Clink لندن (انگلستان)

The Clink

8- موزه حضرت مسیح (کنیا)

Fort Jesus