نگارخانه ملک الشعرای بهار

 

 

گالری باغ موزه قصر در ساختمان مارکوف این مجموعه قرار دارد.این گالری  قابلیت به نمایش قرار دادن بیش از 400 تابلو را داراست.

 نور پردازی و طراحی مناسب از جمله ویژگی های این گالری می باشد.