پرسنل  باغ موزه قصر

 مدیر باغ موزه قصر
حسین هوشیار
88445806
قائم مقام باغ موزه قصر
حجت الله فرهنگی
داخلی 250
مسئول دفتر مدیریت
سید سعید جلال زاده
 88445806
مدیر روابط عمومی
حمیدرضا عظیمی
88437393
مدیر فرهنگی
محمد حسین مهدی پناه
 داخلی 248
مدیر داخلی موزه مارکوف
مجید نصرالله زاده
داخلی 256
مدیر داخلی موزه زندان سیاسی
داود اسعدی خامنه
داخلی 254
فکس 88445806
تلفن گویای باغ موزه قصر
88423400