ساعات بازدید ( به صورت انفرادی) از موزه های باغ موزه قصر  به شرح زیر می باشد.

 

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14الی 20

پنج شنبه و جمعه از ساعت 9 الی 20

 

لازم به ذکر است بازدید گروهی با هماهنگی قبلی همه روزه از ساعت 9 الی 19 امکانپذیر می باشد.