دات نت نیوک
 

می خواهم زندگی کنم مجموعه عکسی به کوشش محسن فروغی فر است که با گالری گردانی کیان دخت صادقی یام به معرض نمایش عموم در آمده،  این نمایشگاه حاصل سال ها فعالیت محسن فروغی فر در رشته عکاسیست.  .

میخواهم زندگی کنم  نگاهی دیگر   به طبیعت و زندگی روزمره است که با نگاهی متفاوت به ما یاداور میشود که فارغ از زندگی ماشینی و هر روزه و ورای دل مشغولی هایمان می توانیم آرامش را در جای دیگری جستجو کنیم .

به راستی آنچه ما را به فرافکنی در زندگی وامیدارد چیست؟  و چه چیزی در پستوی ذهن هنرمند است که او را متفاوت می کند.  از طبیعت و آرامش روز هایمان غافل نشویم و با نگاهی هنرمندانه زندگی خود را دوباره بیافرینیم